Znajdź przyczepę
najlepszą dla Ciebie

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, uzyskiwanych przy wysyłaniu opinii przez serwis www.przyczepykempingowewiorek.pl jest firma Przyczepy Kempingowe Wiórek, Jacek Szajbe, z siedzibą w Poznaniu (61-337), ul. Chęcińska 9a.   Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa podania danych nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również zgodnie z ustawą obowiązującą od dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Osoba wysyłająca opinię ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, sprostowania i poprawiania danych nieprawidłowych lub niekompletnych, oraz ma prawo cofnąć zgodę na publikację opinii i przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie zmiany powinny być zgłaszane na adres: kontakt@przyczepykempingowewiorek.pl

W przypadku zastrzeżeń osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Copyright © All rights reserved. Project by Born4Code